struna tražilica

image shadow

plošno dubilo

diedrično dubilo ili dubilo sa zarupkom čija se jedna ploha dubila ili više njih nalazi na ventralnoj strani

arheologija

pluvijal

klimatsko razdoblje s velikom količinom oborina na područjima koja nisu zahvaćena glacijacijom, a odvija se u vrijeme širenja ledenih pokrova u područjima zahvaćenim glacijacijom

pljoska

plosnati šačnik zaobljenih poprečnih rubova čiji je indeks izduženosti prema F. Bordesu veći od 1,6

arheologija

pogranično kretanje pojedinaca

ograničeno kretanje stanovništva unutar zone doticaja lokalnoga i novopridošloga stanovništva stvaranjem društvenih mreža

arheologija

polustrma obradba

obradba kod koje je kut koji tvori neobrađena strana s obradbom obično između 45 i 75 stupnjeva

arheologija

polje u kršu

prostrane udubine u trošivim vapnenačkim stijenama s podzemnim odvodnjavanjem u kojima se tijekom pleistocena akumlirao erodirani materijal čime su se stvorile plodne naplavljene ravnice

arheologija

pomlađivanje

lomljenje odbojaka ili okružaka od jezgre kako bi se proizvodni postupak mogao učinkovito nastaviti

arheologija

poprečni nazubak

nazubak na poprečnome rubu oruđa

arheologija

poprečni rub

rub na distalnome ili proksimalnome kraju izrađevine

arheologija

poprečno dubilo s bočnim zarupkom

dubilo sa zarupkom koji se nalazi na bočnome rubu, a ploha dubila okomita je ili kosa na morfološku os oruđa

arheologija