struna tražilica

image shadow

dvostruka krestasta pločica

krestasta pločica s tragovima obradbe s obiju strana grebena na dorzalnoj strani koji su produkt obradbe ruba jezgre

arheologija

dvostruko grebalo

grebalo na odbojku ili sječivu kojemu su oba poprečna ruba obrađena, a bočni rubovi mogu biti obrađeni ili neobrađeni

arheologija

dvostruko izbočeno strugalo

dvostruko strugalo čija su oba obrađena bočna ruba izbočena

arheologija

dvostruko izbočeno-udubljeno strugalo

dvostruko strugalo čiji je jedan obrađeni bočni rub izbočen, a drugi udubljen

arheologija

dvostruko krestasto sječivo

krestasto sječivo s tragovima obradbe na dorzalnoj strani s obiju strana grebena koji su produkt obradbe ruba jezgre

arheologija

dvostruko ravno strugalo

dvostruko strugalo čiji su obrađeni bočni rubovi ravni i usporedni ili suusporedni s osi lomljenja

arheologija

dvostruko ravno-izbočeno strugalo

dvostruko strugalo čiji je jedan obrađeni bočni rub ravan, a drugi izbočen

arheologija

dvostruko ravno-udubljeno strugalo

dvostruko strugalo čiji je jedan obrađeni bočni rub ravan, a drugi udubljen

arheologija

dvostruko strugalo

strugalo s dvama izravno i neprekinuto obrađenim nasuprotnim bočnim rubovima

arheologija

dvostruko udubljeno strugalo

dvostruko strugalo čija su oba obrađena bočna ruba udubljena

arheologija