struna tražilica

image shadow

balkansko-anadolski kompleks crnoglačane keramike

niz srodnih kultura kasnoga neolitika i ranoga eneolitika čije je zajedničko obilježje tehnologija pečenja keramike koja rezultira crnim, sjajno uglačanim posudama

arheologija

balkansko-anadolski kompleks rane slikane keramike

niz srodnih kultura ranoga i srednjega neolitika čije je zajedničko obilježje oslikano keramičko posuđe

arheologija

baradostijen

kultura ranoga gornjeg paleolitika na Zagrosu za koju je karakteristična proizvodnja sječiva i pločica

arheologija

barbotin

reljefni ukras na keramici nastao tako da se žitka glina lijepi na površinu osušenih posuda prije pečenja

arheologija

bazalt

bazična vulkanska stijena tamnosive do crne boje koju izgrađuju bazični plagioklasi, pirokseni i olivin

geologija

bazni logor

dugotrajnije naselje lovaca skupljača u kojemu se provode različite aktivnosti te iz kojega male specijalizirane skupine logistički prikupljaju prehrambene i ostale izvore

arheologija

Beringija

kopneni most između Sibira i Aljaske koji je omogućio naseljavanje Sjeverne Amerike tijekom posljednjega glacijala

geologija

bioarheologija

znanstvena disciplina koja proučava ljudske skeletne ostatke iz arheološkoga konteksta kako bi rekonstruirala uvjete i kvalitetu života prošlih populacija

arheologija

bioturbacija

pomicanje materijala u slojevima koje je posljedica djelovanja korijenja biljaka, jazbinskih životinja i drugih organizama

arheologija

bipolarna tehnika lomljenja

tehnika lomljenja kod koje se jezgra polaže na nakovanj i udara čekićem kako bi se odlomili odbojci

arheologija