struna tražilica

image shadow

uzorački medijan

statistika jednaka vrijednosti statističke varijable za koju vrijedi da su elementi iz prve polovine uzlazno uređenoga uzorka manji od te vrijednosti ili su joj jednaki, a preostali elementi iz druge polovine takva uzorka veći su od te vrijednosti ili su joj jednaki

matematika

uzorak

konačni niz brojeva ili vektora jednak jednoj realizaciji slučajnoga uzorka za određenu statističku varijablu ili statistički vektor

matematika