struna tražilica

image shadow

izmjerivi prostor

uređeni par $(X,\Sigma)$ koji se sastoji od skupa $X$ i određene $\sigma$-algebre $\Sigma$ podskupova od $X$

matematika

izolirani singularitet

singularitet kompleksne funkcije takav da je funkcija analitička na nekoj otvorenoj okolini oko singulariteta, ali nije analitička u samome singularitetu

matematika

izometrija

funkcija iz jednoga metričkog prostora u drugi metrički prostor koja čuva udaljenost između bilo kojih dviju točaka

matematika

izomorfizam

homomorfizam koji ima dvostrani inverzni element koji je također homomorfizam

matematika

izravni dokaz

dokaz koji nije neizravan

matematika

izravni umnožak grupa

grupa dobivena od dviju zadanih grupa kojoj je skup elemenata izravni umnožak skupova elemenata tih grupa, uz pokomponentno množenje

matematika

izvodnica stošca

spojnica vrha stošca i točke oboda osnovke stošca

matematika