struna tražilica

image shadow

toplinski udar

akutno povišenje tjelesne temperature uslijed premašaja termoregulacijskih sposobnosti organizma tijekom duljega boravka u izrazito toplome ili toplome i vlažnome okružju

temeljne medicinske znanosti

trajni zubi

zubi koji zamjenjuju mliječne zube

temeljne medicinske znanosti

transaminacija

prijenos aminoradikala s aminokiselina na alfa-ketokiseline

temeljne medicinske znanosti

transcelularna tekućina

tekućina koja se nalazi u sinovijalnome, peritonealnome, perikardijalnome i intraokularnome prostoru te cerebrospinalna tekućina

temeljne medicinske znanosti

transferin

spoj apotransferina i željeza kojim se željezo krvlju prenosi do stanica

temeljne medicinske znanosti

transfuzija krvi

prijenos krvi jedne osobe u krvožilni sustav druge osobe

temeljne medicinske znanosti

transfuzijske reakcije

unutaržilne imunosne reakcije koje se razvijaju nakon transfuzije nepodudarne krvi, a očituju se aglutinacijom eritrocita u grudice s posljedičnim začepljenjem krvnih žilica, hemolizom eritrocita te zatajivanjem funkcije bubrega

temeljne medicinske znanosti

transmembranski

koji prolazi staničnu membranu ili je smješten duž cijele njezine širine spajajući citoplazmu s međustaničnim prostorom

temeljne medicinske znanosti

transpulmonalni tlak

razlika između alveolnoga i pleurnoga tlaka

kliničke medicinske znanosti

trapezna kost

kost šake distalnoga niza zapešćajnih kostiju koja na sebi nosi sedlastu zglobnu ploštinu za spoj s pešćajnom palčanom kosti

temeljne medicinske znanosti