struna tražilica

image shadow

hipofiza

žlijezda s unutarnjim lučenjem čije je tijelo smješteno u turskome sedlu, a držak iznad kosti

temeljne medicinske znanosti

hipogonadizam

smanjena aktivnost spolnih žlijezda

temeljne medicinske znanosti

hipokalijemija

snižena koncentracija kalija u plazmi

temeljne medicinske znanosti

hipokampus

struktura na medijalnoj stijenci donjega roga bočne komore nastala izbočenjem limbičke moždane kore u šupljinu komore

temeljne medicinske znanosti

hipoklorhidrija

manjak solne kiseline u želučanome soku

temeljne medicinske znanosti

hipoklorit

izrazito baktericidan spoj nastao reakcijom vodikova peroksida i kloridnih iona koju katalizira lizosomski enzim mijeloperoksidaza u neutrofilima i makrofagima nakon fagocitoze bakterije

temeljne medicinske znanosti

hipoksemija

sniženi parcijalni tlak kisika u arterijskoj krvi

temeljne medicinske znanosti

hipoksija

manjak kisika u tkivima

temeljne medicinske znanosti

hiponatrijemija

snižena koncentracija natrija u krvnoj plazmi

temeljne medicinske znanosti

hipotalamus

dio međumozga na bazalnoj površini mozga koji izgrađuju bradavičasta tijela, pepeljastosiva kvrga i križanje vidnoga živca

temeljne medicinske znanosti