struna tražilica

image shadow

epitop

dio antigena koji specifično prepoznaju i vežu limfociti i protutijela

temeljne medicinske znanosti

eplerenon

diuretik koji koči djelovanje aldosterona na receptore u kanalićima, smanjujući tako reapsorpciju natrija i sekreciju kalija u sabirnim cijevima bubrega

kliničke medicinske znanosti

erekcija

bubrenje i ukrućivanje spolnoga uda ili ušća rodnice uslijed povećana dotjecanja i smanjena otjecanja krvi

temeljne medicinske znanosti

eritroblast

stanica koštane srži nastala iz proeritroblasta koja prolazi tri razvojna stadija prije preobrazbe u retikulocite

temeljne medicinske znanosti

etakrinska kiselina

kiselina koja u uzlaznome kraku Henleove petlje koči reapsorpciju soli, pa se u kliničkoj praksi rabi kao jedan od najjačih diuretika

kliničke medicinske znanosti