struna tražilica

image shadow

regulacija protoka

promjena obujma fluida isporučena uređajima u sustavima za prijenos snage fluidima

strojarstvo

regulacija tlakom

regulacija položaja pomičnoga dijela uređaja izravnom promjenom regulacijskoga tlaka

strojarstvo

regulacijska funkcija

funkcija koja upravlja snimanjem, prikazom, obradbom i prijenosom podataka

strojarstvo

regulacijska jedinica

jedinica koja prima upute za slijed odvijanja procesa, tumači ih i usmjerava njihovu provedbu

strojarstvo

regulacijska sastavnica

sastavnica kojom se regulira tlak, protok ili smjer protoka

strojarstvo

regulacijski element

dio sustava s povratnom spregom koji djeluje na proces ili stroj čiji se rad regulira

strojarstvo

regulacijski krug

dio sustava upravljanja procesom

strojarstvo

regulacijski krug tlaka

dio sustava s funkcijom namještanja ili regulacije tlaka fluida u sustavu

strojarstvo

regulacijski obujam fluida

obujam fluida potreban za ispunjavanje regulacijske funkcije

strojarstvo

regulacijski otvor

otvor na sastavnici koji se spaja s regulacijskim vodom

strojarstvo