struna tražilica

image shadow

krilni motor

motor čije se vratilo pokreće djelovanjem tlaka radne tekućine na skup radijalno postavljenih krilaca

strojarstvo

kritična brzina

brzina vrtnje koju smije dostići rotacijski stroj pri neuravnoteženome radu

strojarstvo

kritična temperatura

temperatura iznad koje se plin ne može ukapiti, bez obzira na primijenjeni tlak

strojarstvo

kritični omjer tlakova

omjer apsolutnoga tlaka iza prigušenja i apsolutnoga tlaka ispred prigušenja u određenoj pneumatskoj sastavnici pri čemu strujenje ima brzinu zvuka

strojarstvo

kritični Reynoldsov broj

Reynoldsov broj koji pokazuje prijelaz laminarnoga u turbulentno strujenje za određene uvjete

strojarstvo

kritični tlak

tlak zasićenja pri kritičnoj temperaturi

strojarstvo

krivulja opteretivosti

krivulja koja pokazuje izlazni tlak kao funkciju izlaznoga protoka

strojarstvo

križni priključak

priključak u obliku križa

strojarstvo

krug

raspored međusobno povezanih sastavnica i dijelova

strojarstvo

krug s otvorenim centrom

krug u kojemu protok iz pumpe slobodno otječe kroz neutralni položaj razvodnoga ventila natrag u spremnik

strojarstvo