struna tražilica

image shadow

izvedeni specifični protok

specifični protok izračunan na temelju izmjerenih veličina pri određenim uvjetima

strojarstvo

izvedeni ulazni protok motora

umnožak specifičnoga protoka i broja okretaja ili ciklusa po jedinici vremena

strojarstvo

izvor napajanja

sklop sastavljen od pogonskoga stroja, pumpe, spremnika, ventila za ograničenje tlaka i razvodnoga ventila

strojarstvo