struna tražilica

image shadow

totem

predmet, životinja ili prirodna pojava koju pripadnici neke društvene skupine smatraju pretkom ili su na drugi način s njom blisko povezani

etnologija i antropologija

totemizam

simbolička povezanost društvene skupine i totema koja se obilježava religijskim obredima štovanja i zabranama

etnologija i antropologija

tradicija

stalan i kreativan proces reinterpretacije kulturnoga nasljeđa

etnologija i antropologija

tradicionalno znanje

ukupno znanje, vještine i vjerovanja neke zajednice o međuodnosu živih bića s određenim okolišem, nastali prilagodbenim procesima tijekom vremena

etnologija i antropologija

trans

promijenjeno stanje svijesti u kojemu je osoba nesvjesna zbivanja u svojoj okolini, podražaja ili protoka vremena

etnologija i antropologija

transakcionalizam

istraživački pristup koji društvo shvaća kao proizvod međudjelovanja pojedinaca

etnologija i antropologija

transdisciplinarnost

istraživanje izvan okvira discipline koje se temelji na zajedničkoj aksiomatskoj teoriji i međudjelovanjima istraživačkih metoda različitih disciplina

interdisciplinarne humanističke znanosti

transformacijska analiza srodstva

formalna analiza sustava srodstva usmjerena na otkrivanje pravila na temelju kojih se nazivi za udaljenije rodbinske odnose izvode iz onih za bliže odnose

etnologija i antropologija

transformacijske rešetke

metoda kojom se opisuju dvodimenzijske promjene tjelesne veličine i oblika tijekom rasta

etnologija i antropologija

transkulturacija

recipročni utjecaji različitih reprezentacijskih modusa i kulturnih praksa u dodirnim područjima

etnologija i antropologija