struna tražilica

image shadow

poliginija

brak muškarca s dvije žene ili više njih

etnologija i antropologija

polimorfizam jednoga nukleotida

polimorfizam koji nastaje zamjenom, umetanjem ili brisanjem jednoga nukleotida

etnologija i antropologija

politeizam

vjerovanje u više božanstava

etnologija i antropologija

politička antropologija

grana sociokulturne antropologije koja proučava i uspoređuje sustave društvene kontrole i struktura moći u različitim društvenim i kulturnim kontekstima

etnologija i antropologija

politika

skup djelatnosti usmjeren na prisvajanje, raspodjelu i primjenu moći u oblikovanju društvenih odnosa

politologija

politika priznanja

politika usmjerena na poštovanje različitosti identiteta individua i skupina te potrebu priznavanja specifičnih prava pojedinim skupinama na temelju te različitosti

interdisciplinarne društvene znanosti

polukompleksna struktura

rodbinska kompleksna struktura u kojoj je mogućnost odabira bračnih partnera toliko sužena da sustav funkcionira kao elementarna struktura

etnologija i antropologija

polustrukturirani intervju

intervju u kojemu istraživač sugovorniku dopušta manja tematska udaljavanja od postavljenih pitanja

interdisciplinarne humanističke znanosti

poljoprivreda

strategija opstanka u kojoj se većina hrane potrebne za život proizvodi uzgojem domaćih životinja i biljaka

etnologija i antropologija

pongidi

porodica čovjekolikih majmuna koja obuhvaća orangutane, čimpanze, gorile i bonobe

etnologija i antropologija