struna tražilica

image shadow

metodološki holizam

teorijsko stajalište prema kojemu se objašnjenje društvenih pojava treba zasnivati na nadindividualnim društvenim kategorijama

interdisciplinarne društvene znanosti

metodološki individualizam

teorijski pristup koji tumačenje društvenih pojava svodi na pojedince i njihova svojstva

interdisciplinarne društvene znanosti

metodološki nacionalizam

teorijski pristup tumačenja društvenih pojava kojemu je nacija temeljna jedinica analize i interpretacije

interdisciplinarne društvene znanosti

metonimija

stilska figura kojom se jedan pojam zamjenjuje drugim bliskim pojmom

etnologija i antropologija

mezocefalni

koji ima srednje široku glavu, širine između 76 % i 81 % dužine

etnologija i antropologija

mezolitik

arheološko razdoblje između paleolitika i neolitika

etnologija i antropologija

migracija

trajna ili polutrajna promjena prebivališta pojedinaca ili skupina

interdisciplinarne društvene znanosti

migracijski model

model populacijske strukture temeljen na migracijskim kretanjima među subpopulacijama

etnologija i antropologija

miješanje kodova

proces u kojemu se u jednome izričaju upotrebljavaju jezična obilježja dvaju ili više pretpostavljenih posebnih jezika

filologija

miješanje rasa

spolni odnos ljudi različitih rasa

etnologija i antropologija