struna tražilica

image shadow

komunalizam

privrženost koja je jača prema užoj religijskoj ili kastinskoj zajednici nego prema naciji ili širemu društvu

etnologija i antropologija

komunikacija

razmjena i stvaranje značenja između dvaju ili više sudionika

etnologija i antropologija

komunikacijska situacija

vremenski i prostorno ograničen ili komunikacijski zaokružen niz društvenih djelatnosti

etnologija i antropologija

komunikacijska upućenost

znanje govornika o društvenim pravilima i značenjima jezične uporabe

etnologija i antropologija

komunikacijski događaj

jedinica komunikacijskoga ponašanja koje se provodi prema društvenim pravilima ili normama uporabe govora

etnologija i antropologija

konfiguracionizam

teorijski pristup koji kulturne pojave promatra kao integrirane cjeline međusobno povezanih kulturnih obilježja

etnologija i antropologija

konkubinat

zajednički život ili održavanje spolnih odnosa žene i muškarca izvan braka

etnologija i antropologija

konotacija

sekundarno, neizravno, preneseno i nestabilno značenje znaka

etnologija i antropologija

konstruktivizam

psihološka teorija prema kojoj ljudsko znanje nastaje interakcijom postojećih mentalnih struktura i pojedinih vanjskih podražaja

etnologija i antropologija

kontagiozna magija

magija koji se temelji na vjerovanju da dodir s nečim daje osobi moć da uspješno ostvari neki cilj

etnologija i antropologija