struna tražilica

image shadow

etničnost

obilježje pripadanja etničkoj skupini

etnologija i antropologija

etnoarheologija

znanstvena disciplina koja proučava suvremena društva s ciljem razumijevanja ljudskoga ponašanja kao temelja materijalne kulture u prošlosti

etnologija i antropologija

etnobiologija

disciplina koja proučava znanje zajednice o biljnome i životinjskome svijetu

etnologija i antropologija

etnobotanika

disciplina koja proučava znanje zajednice o biljnome svijetu

etnologija i antropologija

etnocentrizam

promatranje svijeta na temelju vlastitih kulturnih obrazaca i nesposobnost razumijevanja drukčijih kulturnih obilježja

etnologija i antropologija

etnocid

sustavno uništavanje kulturnih obilježja etničke skupine

etnologija i antropologija

etnogeneza

proces oblikovanja etničke skupine

etnologija i antropologija

etnografija

sustavno prikupljanje podataka o kulturnim obilježjima određene zajednice metodom promatranja sa sudjelovanjem

etnologija i antropologija

etnografija komunikacije

proučavanje jezika kao društvenoga djelovanja deskriptivnom analizom višestrukih odnosa između jezičnih resursa i društvenih značenja

etnologija i antropologija

etnografska izrađevina

izrađevina koja je definirana, segmentirana i izdvojena kao predmet etnografskoga proučavanja

interdisciplinarne humanističke znanosti