struna tražilica

image shadow

doksa

skup osnovnih vjerovanja koje članovi društva prihvaćaju kao neupitna i zdravorazumska

etnologija i antropologija

dolihocefalni

koji ima duguljastu glavu, širine manje od 76 % dužine

etnologija i antropologija

domaća proizvodnja

proizvodnja uobičajena za društvene zajednice temeljene na srodstvu u kojima su proizvodnja i potrošnja isključivo ili pretežno usmjerene na potrebe kućanstva i rodbine

etnologija i antropologija

domorodac

pripadnik autohtone ljudske skupine nekoga zemljopisnog područja

etnologija i antropologija

dravidsko nazivlje

rodbinsko nazivlje u kojemu postoje različiti nazivi za paralelne i unakrsne rođake

etnologija i antropologija

drevni DNK

ulomci DNK-a nađeni u očuvanome biološkom materijalu arheološkoga nalaza

etnologija i antropologija

drugi

pripadnik društvene skupine koju dominantna društvena skupina shvaća kao bitno različitu od sebe

interdisciplinarne humanističke znanosti

drugost

svojstvo nekoga da je drukčiji

etnologija i antropologija

društvena činjenica

način djelovanja, mišljenja ili osjećanja koji postoji izvan pojedinačne svijesti i prisilno se nameće pojedincu

etnologija i antropologija

društvena integracija

proces povezivanja i ujedinjavanja pojedinaca, skupina i drugih dijelova društva u funkcionalno usklađenu sredinu utemeljenu na ravnopravnosti i poštivanju kulturnih različitosti

etnologija i antropologija