struna tražilica

image shadow

mokra ronilica

ronilica u kojoj je posada u ronilačkim odijelima i izložena tlaku okolne tekućine

brodogradnja

moment početne poprečne stabilnosti

moment poprečne stabilnosti pri početnim kutovima nagiba

brodogradnja

moment poprečne stabilnosti

moment sile koji se opire bočnomu naginjanju broda i vraća brod u položaj ravnoteže nakon prestanka djelovanja nagibnih sila

brodogradnja

moment prevrtanja

najmanji nagibni moment koji će nagnuti brod do kuta prevrtanja

brodogradnja

moment statičke stabilnosti

moment sile koji se opire naginjanju broda i vraća brod u položaj ravnoteže nakon prestanka djelovanja sila koje ga nagibaju

brodogradnja

moment svijanja

vrijednost razlike momenata uzgona i momenata težine izračunana s obzirom na određeni presjek

brodogradnja

moment trima

moment sile koji prouzročuje trim ili promjenu trima

brodogradnja

monsun

sezonski vjetar koji ljeti puše s oceana na kontinent, a zimi s kontinenta na ocean

geofizika

mornarica

brodovlje jedne države uključujući sve njezine pomorske ustanove i pripadajuće osoblje

pravo

mornarski nož

nož s preklopivom oštricom na jednome kraju i preklopivim rogom na drugome kraju

tehnologija prometa i transport