struna tražilica

image shadow

duljina broda

udaljenost mjerena usporedno s osnovicom i uzdužnom simetralnom ravninom broda od određene točke na pramcu do određene točke na krmi

brodogradnja

duljina između okomica

duljina broda između pramčane i krmene okomice

brodogradnja

duljina na vodnoj liniji

duljina broda između presjecišta plovne vodne linije s pramčanim i krmenim obrisom broda

brodogradnja

duljina preko svega

duljina broda između najudaljenijih točaka trupa te između nadgrađa broda na pramcu i nadgrađa broda na krmi

brodogradnja

dužnička masa

imovina prema čijoj se vrijednosti pridonosi naknadi štete ili troškova koji su prouzročeni činom zajedničke havarije

pravo

dvobok

konstrukcija boka broda izvedena postavljanjem pregrade blizu boka i usporedno s bokom broda

brodogradnja

dvosjed

sportska jedrilica namijenjena dvama članovima posade

tehnologija prometa i transport

dvosmjerni plovidbeni pravac

područje utvrđenih granica unutar kojih je dopušten dvosmjerni promet

sigurnosne i obrambene znanosti

dvostruka pregrada

pregradna konstrukcija u kojoj su nosivi elementi postavljeni i međusobno povezani između dvaju usporednih opločenja

brodogradnja

dvostruki kolotur

kolotur s dvjema užnicama

brodogradnja