struna tražilica

image shadow

trenutni detonator

detonator bez nazivnog vremena kašnjenja

terminološke norme

troškovi u vijeku trajanja

svi troškovi nastali tijekom vijeka trajanja nekog elementa

terminološke norme

tupa trauma

ozljede koje nastaju pri prijenosu energije udarca na tijelo koji ne izaziva kidanje kože

terminološke norme