struna tražilica

image shadow

pokrajinska normizacija

normizacija koja se odvija na razini teritorijalnoga dijela pojedine zemlje

terminološke norme

pokrivač

pokrivni odjevni predmet od tkanine u koji se umeću posebna zaštitna punjenja da se postigne kombinacija za prsluk posebno specificirane otpornosti

terminološke norme

pokriveni štitnik za tijelo

štitnik za tijelo oblikovan za nošenje neposredno uz tijelo ispod košulje, bluze ili pulovera

terminološke norme

pokrovac s navojem držača sapnice

sastavni dio koji pokriva i brtvi napravu za prilagođivanje tlaka otvaranja sapnice

terminološke norme

pokrovac s navojem kućišta opruge

sastavni dio koji učvršćuje kućište opruge sapnice i međudijelove, kad se primjenjuju, za tijelo sklopa pumpa-ubrizgač

terminološke norme

pokrovac s navojem opruge

sastavni dio u koji je smještena opruga i koji može služiti kao vijak za prilagođivanje

terminološke norme

pokrovac s navojem sapnice

sastavni dio koji učvršćuje sapnicu i prilagodnu ploču, kad se primjenjuje, za tijelo držača sapnice

terminološke norme

pokrovac s navojem sapnice

sastavni dio koji učvršćuje sapnicu i prilagodnu ploču, kad se primjenjuje, za kućište opruge sapnice

terminološke norme

pokrovac s navojem sapnice i kućišta

sastavni dio koji učvršćuje kućište opruge sapnice i druge sastavne dijelove za tijelo sklopa pumpa-ubrizgač

terminološke norme

politika kvalitete

sveukupne namjere i upravljanje organizacijom s obzirom na kvalitetu, a koje je u propisanom obliku objavila uprava

terminološke norme