struna tražilica

image shadow

okidna razlika tlakova

promjena tlaka na bolesnikovu spojnom priključku potrebna za okidanje

terminološke norme

okidni protok

protok na priključnom otvoru za bolesnika potreban za okidanje

terminološke norme

oko usisne cijevi

bočni otvor blizu bolesnikova završetka (dijela) usisnoga katetera

terminološke norme

okomiti otpor

električni otpor kroz materijal u omima izmjeren definiranim elektrodama

terminološke norme

oleorezina

ekstrakt začina ili aromatičnog bilja karakteristična mirisa i/ili okusa

terminološke norme

ometajuća tvar

sastojina uzorka zraka, osim sastojine ili sastojina koje se mjere, koji utječe na očitanje instrumenata

terminološke norme

omjer signal-šum

omjer amplitude signala od prekidnosti u materijalu i amplitude šuma

terminološke norme

omjer vrijeme udaha/vrijeme izdaha

omjer vremena udaha i izdaha

terminološke norme

onečišćujuća tvar

bilo koja tvar ispuštena u atmosferu ljudskim djelovanjem ili prirodnim procesima koja djeluje nepovoljno na ljude ili na okoliš [ISO 4225]

terminološke norme

opasni otpad

otpadi koji se pojavljuju na listi sastavljenoj u skladu sa postupkom iz članka 18 Direktive 75/442/EEC utemeljenoj na dodatku I i II te Direktive, te bilo koji drugi otpad za koji države članice smatraju da odgovara bilo kojem svojstvu navedenom u dodatku III

terminološke norme