struna tražilica

image shadow

monotonija

stanje smanjene aktivnosti koje se razvija sporo, koje se može javiti tijekom dugih, jednakih, ponavljanih zadataka ili aktivnosti, i koje je uglavnom povezano s pospanošću, umorom, smanjenjem i promjenama u izvođenju zadatka, smanjenjem prilagodljivosti i prijemljivosti, kao i s povećanjem varijabilnosti broja srčanih otkucaja

terminološke norme

mostić

otporna žica koja povezuje dva vodiča unutar električnog detonatora ili elektro-eksplozivnog sredstva

terminološke norme

mrena

općeniti izraz koji se upotrebljava da bi se izrazila optička gustoća (zacrnjenje) obrađenog filma, nastala zbog drugih uzroka, a ne zračenjem koje uvjetuje stvaranje slike

terminološke norme

mrena starenja

porast optičke gustoće zacrnjenja na neozračenome filmu, prouzročen duljim skladištenjem, mjeren nakon obradbe

terminološke norme

mrtvi obujam ubrizgača goriva

obujam pod visokim tlakom koji se nalazi u ubrizgaču između igle kada sjedi i dna stošca ulaznog priključka

terminološke norme

mrtvi prostor uređaja

volumen izdahnutih plinova sadržanih u dišnome sustavu uređaja koji se ponovno udiše bez promjene u sastavu

terminološke norme

mulj

mješavina vode i krutih čestica izdvojenih iz različitih vrsta voda kao rezultat prirodnih ili umjetnih procesa

terminološke norme

mulj iz kojeg je uklonjena voda

mulj, obično kondicioniran, u kojemu je sadržaj vode smanjen prirodnim ili mehaničkim putem

terminološke norme

mulj iz otpadne vode

mulj dobiven prilikom obrade komunalne otpadne vode

terminološke norme

mulj iz procesa pripreme vode

mulj iz procesa proizvodnje pitke vode i za industrijsku uporabu

terminološke norme