struna tražilica

image shadow

biološki mulj

mulj izdvojen nakon biološke obrade

terminološke norme

biorazgradljiv otpad

otpad koji je podložan anaerobnoj ili aerobnoj razgradnji

terminološke norme

biorazgradnja

razgradnja prouzročena biološkom aktivnošću, posebice djelovanjem enzima, što dovodi do znatne promjene kemijske strukture materijala

terminološke norme

blisko gašenje požara

specijalizirano gašenje požara koje može uključivati spašavanje i gašenje požara pri incidentima koji uključuju veoma visoke razine toplinskog zračenja, konvekcijske topline i dodirne topline, kao što je to slučaj pri požarima zrakoplova, velikim požarima zapaljivoga plina i zapaljive tekućine

terminološke norme

bolesnikov izlaz izmjenjivača topline i vlage

izlaz na bolesnikovu kraju izmjenjivača topline i vlage koji je predviđen za spajanje uređaja kao što su spojka trahealne ili traheostomijske cijevi, osobne maske za lice, laringealne maske (LMA), ili orofaringelanog dišnoga puta (COPA)

terminološke norme

bolesnikov ventil

ventil koji usmjeruje plinove prema bolesnikovom ulazu tijekom udaha i u atmosferu tijekom izdaha

terminološke norme

broj usporenja

broj dodijeljen detonatoru sa usporenjem koji pokazuje njegovu relativnu poziciju u seriji

terminološke norme

bronhalna cijev

cijev projektirana za umetanje u glavni bronh

terminološke norme

bronhalni čep

naprava projektirana da zatvori bronh, a uvodi se kroz traheju

terminološke norme

brzi spoj

par za plin svojstvenih dijelova bez navoja koji se mogu lako i brzo spojiti ili odspojiti jednostavnim potezom s jednom ili dvije ruke bez uporabe alata

terminološke norme