struna tražilica

image shadow

zbrajanje državnih potpora

postupak kojim se zbrajaju sve dodijeljene državne potpore s namjerom da se izračuna prelaze li gornju granicu iznosa potpore

pravo

zelena knjiga

konzultacijski dokument o određenoj temi koji Komisija objavljuje da bi potaknula reakcije zainteresiranih strana te bolje odredila buduće smjernice svoje politike

pravo

zlouporaba vladajućega položaja

protukonkurentska poslovna praksa koju provodi poduzetnik koji se nalazi u vladajućemu položaju kako bi zadržao ili poboljšao svoj položaj na tržištu

pravo

značajno ograničavanje učinkovitoga tržišnog natjecanja

ograničavanje učinkovitoga tržišnog natjecanja do kojega dolazi stvaranjem ili jačanjem vladajućega položaja nakon provedbe koncentracije poduzetnika

pravo

zona slobodne trgovine

stupanj ekonomske integracije u kojemu su između država članica zabranjene sve prepreke trgovini, poput carina i količinskih ograničenja, ali svaka država članica može prema trećim zemljama primjenjivati svoju vlastitu carinu

pravo

zrakoplovna tranzitna viza

viza za tranzit preko međunarodnoga tranzitnog prostora u jednoj zračnoj luci ili više zračnih luka u državama članicama

pravo

zrcalna odredba

odredba međunarodnoga sporazuma koji je sklopila Europska unija, a koja je tekstualno ista ili slična nekoj odredbi Osnivačkih ugovora, ali ne mora nužno biti tumačena na isti način pa posljedično ne mora stvarati iste učinke

pravo