struna tražilica

image shadow

usporedno oglašavanje

oglašavanje koje izravno ili neizravno upućuje na takmaca, njegovu robu ili usluge

pravo

ustupanje

postupak kojim Europska komisija koncentraciju poduzetnika ustupa na ocjenjivanje nacionalnomu tijelu za tržišno natjecanje ili obratno

pravo

utvrđivanje cijena

dogovor između sudionika na istoj tržišnoj strani da određeni proizvod ili uslugu prodaju ili kupuju samo za utvrđenu cijenu ili da kontrolom ponude i potražnje održavaju tržišne uvjete kako bi zadržali određenu cijenu, što je zabranjeno odredbama o slobodi kretanja robe u EU-u

pravo

uvozna dozvola

dokument koji daje pravo i predstavlja obvezu uvoza određenoga proizvoda na carinsko područje neke države, a zabranjen je odredbama o slobodi kretanja robe u EU-u

pravo

uzajamna odgovornost

odgovornost za obveze koje su dva socijalna partnera ili više njih dobrovoljno prihvatili kako bi poboljšali napredak

pravo

uzajamna pomoć pri utvrđivanju izravnih poreza

učinkovita suradnja u razmjeni informacija između država članica radi suzbijanja različitih oblika utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza

pravo

Uzajamni informacijski sustav o socijalnoj sigurnosti

sustav koji je uspostavila Komisija 1990. radi trajne razmjene podataka o socijalnoj zaštiti između država članica

pravo

uzajamno priznavanje kvalifikacija

obveza država članica da radi funkcioniranja unutarnjega tržišta EU-a priznaju diplome, svjedodžbe i ostale formalne kvalifikacije koje su građani Unije stekli u nekoj drugoj državi članici

pravo

uzdržavani član obitelji

član obitelji kojega uzdržava primarni korisnik koji je nositelj prava na spajanje obitelji i čija prava ulaska i boravka država članica domaćin mora olakšati u skladu sa svojim nacionalnim pravom bez obzira na to koji je razlog uzdržavanja i bi li se ta osoba mogla zaposliti i time samostalno uzdržavati

pravo

uzlazno tržište

tržište koje se nalazi na višoj razini proizvodnje i/ili distribucije od tržišta na kojemu djeluje drugi poduzetnik

pravo