struna tražilica

image shadow

nadležno tijelo

tijelo koje ima ovlasti obavljati određenu funkciju, a u kontekstu slobode pružanja usluga u Uniji tijelo ili ustanova koja nadzire ili regulira uslužne djelatnosti u državi članici, a posebno se odnosi na upravne organe, uključujući sudove kao takve, profesionalna tijela i strukovne udruge ili druge profesionalne organizacije koje u okviru svoje pravne autonomije kolektivno uređuju pristup ili obavljanje uslužnih djelatnosti

pravo

nadležnosti Europske unije

nadležnosti koje su Uniji dodijeljene Ugovorima

pravo

nadzor koncentracija poduzetnika

postupak ocjenjivanja transakcija kojima dolazi do povezivanja poduzetnika da bi se procijenio njihov učinak na tržišno natjecanje

pravo

nadzor nad platnim sustavima

nadzor koji obavlja središnja banka radi promicanja sigurnosti i učinkovitosti platnih sustava praćenjem postojećih i planiranih sustava, vrednovanjem provedbe važećih standarda i načela te poticanjem promjena kada je to potrebno

pravo

nadzor provedbe državnih potpora

nadzor koji obavlja javno tijelo države članice po službenoj dužnosti ili na prijedlog korisnika državne potpore, davatelja državne potpore te pravne ili fizičke osobe koja ima pravni interes za nadzor

pravo

najudaljenije regije

regije koje su dio država članica EU-a, a nalaze se izvan Europe

pravo

najuži krug

krug država članica EU-a spremnih i voljnih razvijati bližu suradnju

pravo

naknada

bilo kakav oblik novčane ili nenovčane protuvrijednosti dobivene za obavljanje određene gospodarske djelatnosti koji predstavlja jedan od elemenata radnoga odnosa te privremenoga ili trajnoga pružanja usluga

pravo

nalog za plaćanje

nalog platitelja ili primatelja uplate kojim se traži da pružatelj platnih usluga izvrši platnu transakciju

pravo

namira

završetak transakcije ili obradbe prijenosom sredstava ili imovine čime prestaju obveze sudionika, a što se unutar Eurosustava odnosi na ukidanje neto bilance koja nastaje tijekom transakcije i zahtijeva prijenos imovine

pravo