struna tražilica

image shadow

kriterij kompatibilnosti

kriterij za odobravanje državnih potpora za istraživanje, razvoj i inovacije

pravo

kriteriji Altmark

četiri kumulativna uvjeta koja je uspostavio Sud Europskih zajednica u presudi Altmark prema kojima se utvrđuje je li naknada za obavljanje usluga od općega gospodarskog interesa državna potpora

pravo

kvalificirana većina

većina koja je potrebna za donošenje odluka u Vijeću i Europskome vijeću, osim ako je u Ugovorima drukčije predviđeno, pri čemu se vrijednost glasova članova određuje prema broju stanovnika država članica

pravo