struna tražilica

image shadow

vodostaj

okomita udaljenost vodene površine vodotoka, jezera, akumulacijskoga ili retencijskoga jezera te opservacijskoga zdenca podzemnih voda u odnosu na kotu nule vodokazne letve

građevinarstvo

vodotok

prirodno ili umjetno korito s vodom koja u njemu teče pod utjecajem gravitacije

građevinarstvo

vodotoranj

visinski vodospremnik izgrađen u obliku tornja u nizinskim područjima

građevinarstvo

vodovod

skup objekata za raspodjelu vode na širemu regionalnom području, grupnome sustavu te u gradovima, manjim naseljima i pojedinačnim objektima

građevinarstvo

vodovodna armatura

oprema javnih vodoopskrbnih sustava namijenjena upravljanju vodenim tokovima u distribuciji vode, uspostavi zahtjevanih pogonskih učinaka, ostvarivanju ostalih specifičnosti u rješavanju vodoopskrbne problematike te formiranju sustava zaštite od požara kao obaveznoga sustava javnih vodovoda

građevinarstvo

vodovodna cijev

cijev kroz koju se provodi voda u vodoopskrbnim sustavima

građevinarstvo

vodovodna mreža

tlocrtni raspored cjevovoda u odnosu na smjer dovoda vode, koji ovisi o veličini naselja, urbanističkome rješenju i topografskim prilikama

građevinarstvo

vodozahvatna građevina

objekt za zahvaćanje vode na različitim nalazištima kao što su izvori, akumulacije, otvoreni tokovi, podzemne vode i dr.

građevinarstvo

vođenje

komuniciranje, utjecanje i motiviranje drugih radi uspješnoga ostvarivanja zadataka i postizanja organizacijskih ciljeva

građevinarstvo

vojni aerodrom

aerodrom namijenjen isključivo za potrebe vojnoga zrakoplovstva

građevinarstvo