struna tražilica

image shadow

os kolosijeka

zamišljena crta koja prolazi sredinom kolosijeka na jednakoj udaljenosti od obiju tračnica

građevinarstvo

os pruge

zamišljena crta koja prolazi sredinom pruge i dijeli je na dva simetrična dijela

građevinarstvo

osiguranje proizvodne kvalitete

organizirani sustav nadzora nad provedbom propisanih proizvodnih postupaka i izradbe potrebne dokumentacije radi postizanja deklarirane kvalitete

građevinarstvo

osovinski sustav

sustav koji se u osnovnoj izvedbi sastoji od osovine i dvaju čvrsto navučenih kotača

građevinarstvo

osovinsko ležište

sklop na vozilu preko kojega se nadgradnja oslanja na osovinski sustav prenoseći sile koje pritom nastaju

građevinarstvo

osovinsko opterećenje

dio ukupne mase vozila u vodoravnome položaju kojim njegova osovina u stanju mirovanja opterećuje vodoravnu podlogu

građevinarstvo

oštećenje abrazijom

smanjenje vlačne čvrstoće geotekstila nastalo trljanjem površine geotekstila o neku drugu površinu

građevinarstvo

oštećenje pri ugradnji

odnos vrijednosti određenoga svojstva koje geotekstil ima prije ugradnje i vrijednosti istoga svojstva nakon ugradnje

građevinarstvo

oštrobridni preljev

preljev kojemu je rub praga zaoštren tako da debljina stijenke praga ne utječe na oblik preljevnoga mlaza

građevinarstvo

otjecanje

dio oborina koji se pojavljuje kao vodotok

građevinarstvo