struna tražilica

image shadow

nosivi sloj od zrnatoga kamenog materijala bez veziva

dio kolničke konstrukcije koji se ugrađuje između planuma i veznoga sloja

građevinarstvo

nosivi sloj od zrnatoga kamenog materijala stabiliziranog hidrauličnim vezivom

dio kolničke konstrukcije koji se ugrađuje između nosivoga sloja od zrnatoga kamenog materijala bez veziva i bitumeniziranoga nosivog sloja autocesta i cesta s veoma teškim i teškim prometnim opterećenjem

građevinarstvo

nosivost

najveće opterećenje na dodiru temelja i temeljnoga tla neposredno prije sloma tla

građevinarstvo

nožica tračnice

donji dio tračnice kojim ona leži na podlozi i učvršćuje se za nju kolosiječnim priborom

građevinarstvo

nulti poligon

crta stalnoga nagiba koja spaja dvije fiksne točke na terenu uz minimalne zemljane radove

građevinarstvo