struna tražilica

image shadow

kolnički trak

dio kolnika namijenjen za promet vozila u jednome smjeru

građevinarstvo

kolnik

dio cestovne površine za promet vozila

građevinarstvo

kolodvor

mjesto prometno-transportne službe na pruzi u kojemu se ranžiraju vlakovi, prihvaćaju i otpremaju putnici te utovaruje i istovaruje teret

građevinarstvo

kolosiječna veza

međusobni spoj kolosijeka sastavljen od dviju skretnica i spojnoga kolosijeka

građevinarstvo

kolosiječni peron

uzdignuti prostor između kolosijeka koji putnicima omogućuje siguran pristup i ulazak u vlak te izlazak iz njega

građevinarstvo

kolosiječni pribor

skup elemenata gornjega ustroja željezničke pruge s pomoću kojih se povezuju tračnice i učvršćuju za podlogu, povezuju pojedini elementi gornjega ustroja željezničke pruge, osiguravaju električne izolacije te povećavaju uzdužni i poprečni otpor kolosijeka

građevinarstvo

kolosiječni prsobran

naprava od armiranoga betona ili željezničkih tračnica postavljena na kraju slijepoga kolosijeka kako bi se onemogućilo otklizavanje željezničkih vozila s kolosijeka

građevinarstvo

kolosiječni zastor

dio gornjega ustroja željezničke pruge koji osigurava ispravan položaj kolosijeka po smjeru i visini, ravnomjeran prijenos opterećenja s pragova na donji ustroj, brzu i trajnu odvodnju gornjega ustroja te sprečava uzdužno i poprečno pomicanje kolosijeka

građevinarstvo

kolosijek

konstrukcija sastavljena od elemenata gornjega ustroja željezničke pruge, s tračnicama postavljenim na propisanome razmaku, po kojoj prometuju željeznička vozila

građevinarstvo

konačni element

dio rastavljene konstrukcije u numeričkome modelu, obično u obliku jednostavnoga geometrijskog lika ili tijela

građevinarstvo