struna tražilica

image shadow

građevno-instalaterski radovi

ugradba i održavanje instalacija koje su sastavni dio građevnoga objekta

građevinarstvo

građevno-završni radovi

radovi u završnoj fazi gradnje koji obuhvaćaju rekonstrukciju i popravke oštećenja nastalih uporabom građevine

građevinarstvo

granica plastičnosti

granica pri kojoj se oblik glinene mase ne može mijenjati bez narušavanja kontinuiteta materijala

građevinarstvo

granica popuštanja

točka na dijagramu ili krivulji koja prikazuje odnos naprezanja i deformacije

građevinarstvo

granica stezanja

sadržaj vlage pri kojemu se postignuti obujam uzorka ne smanjuje daljnjim sušenjem

građevinarstvo

granica tečenja

minimalna vlažnost pri kojoj tlo teče pod svojom težinom

građevinarstvo

granica zamora

po apsolutnoj vrijednosti najveće naprezanje ciklusa pri kojemu materijal izdrži neograničeni broj promjena opterećenja pri danome koeficijentu asimetričnosti ciklusa

građevinarstvo

granice konzistentnih stanja

zajednički naziv za granicu tečenja, granicu plastičnosti i granicu stezanja

građevinarstvo

granična stanja

stanja u kojima konstrukcija, neki njezin element ili spoj prestaju udovoljavati zahtjevima za koje su projektirani

građevinarstvo

granično stanje konstrukcije

stanje u kojemu je konstrukcija izgubila svojstvo da se opire vanjskim utjecajima ili je postala neupotrebljiva

građevinarstvo