struna tražilica

image shadow

bistrenje

taloženje čestica u velikome statičkom spremniku, naknadnome taložniku, iz kojega istječe bistra voda

građevinarstvo

bitumen

crna ljepljiva masa, polučvrsta ili čvrsta na sobnoj temperaturi, koja se sastoji od ugljikovodika i njihovih nemetalnih derivata

građevinarstvo

bitumenizirani nosivi sloj

sloj načinjen od asfaltne mješavine najveće veličine zrna 16, 22 ili 32 mm

građevinarstvo

bitumenizirani nosivo-habajući sloj

sloj načinjen od asfaltne mješavine najveće nazivne veličine zrna 16 ili 22 mm

građevinarstvo

bitumenska emulzija

disperzni sustav od bitumena raspršenoga u vodi koji sadržava emulgirajuće sredstvo

građevinarstvo

bitumenska geosintetička barijera

geosintetička barijera u planarnome obliku, tvornički sastavljena tako da se njezina funkcija ostvaruje uporabom bitumena

građevinarstvo

bitva

dio obalne ili brodske opreme za vezivanje broda

građevinarstvo

blok-uzorkovanje

metoda uzimanja uzoraka tla koja se provodi u iskopu pozornim rezanjem bloka tla u obliku kocke ili cilindra te njegovom zaštitom

građevinarstvo

blokiranje

začepljenje nastalo nakupljanjem čestica tla ili drugih materijala na površini proizvoda koje prouzročuje smanjenje hidrauličkih svojstava

građevinarstvo

bljeskalica

svjetiljka u kojoj se električnim pražnjenjem visokoga napona kroz plin zatvoren u cijevi proizvode kratkotrajni bljeskovi visokoga intenziteta

građevinarstvo