struna tražilica

image shadow

zavojna fleksijska opruga

opruga namotana u obliku cilindrične zavojnice u kojoj je žica savojno opterećena

strojarstvo

zavojna torzijska opruga

opruga u obliku zavojnice cilindričnoga, stožastoga ili bačvastoga obrisa koja preuzima tlačne ili vlačne sile i čije je opterećenje žice torzijsko

strojarstvo

zavojnica

krivulja na površini cilindra čije su tangente nagnute pod konstantnim kutom prema osi cilindra

strojarstvo

završna glava

glava drugoga kraja zakovice nakon zakivanja

strojarstvo

zglobna spojka

kompenzacijska spojka među vratilima koja međusobno zatvaraju kut promjenjiv tijekom pogona

strojarstvo

zglobni lanac

lanac za prijenos snage sastavljen od pločica vezanih svornjacima

strojarstvo

zglobni spoj sa šarkom

spoj ostvaren s pomoću svornjaka koji omogućuje ograničeno okretanje jednoga dijela u odnosu na drugi

strojarstvo

zglobni vijak

vijak bez glave s otvorom kroz koji prolazi svornjak

strojarstvo

zglobno vratilo

vratilo sa zglobnom spojkom na završetku

strojarstvo

znojenje masti

izlučivanje tekućega maziva iz mazive masti

strojarstvo