struna tražilica

image shadow

referentna strana ploče

strana ploče koju je proizvođač označio kao referentnu i koja služi kao ishodište za mjerenja

strojarstvo

referentna strana prstena

strana prstena koju je proizvođač označio kao referentnu i koja služi kao ishodište za mjerenja

strojarstvo

regulacijska kočnica

kočnica za regulaciju brzine ili brzine vrtnje

strojarstvo

relativna ekscentričnost

omjer ekscentričnosti osovine u blazinici radijalnoga kliznog ležaja i polovice ležajne zračnosti

strojarstvo

relativna ležajna zračnost

omjer ležajne zračnosti i promjera rukavca kružnoga cilindričnog ležaja

strojarstvo

relativna otpornost na trošenje

omjer otpornosti na trošenje ležajnoga materijala i referentnoga materijala u sličnim uvjetima trošenja

strojarstvo

relativna prigušnost

omjer prigušnoga i deformacijskoga rada veznoga elementa elastične spojke

strojarstvo

relativni modul elastičnosti

modul elastičnosti prema Hertzovoj teoriji ovisan o modulima elastičnosti dvaju opterećenih tijela u dodiru

strojarstvo

remen

element od savitljiva materijala koji obavija dvije remenice ili više njih

strojarstvo

remenica s ispupčenim vijencem

remenica za plosnati remen s blago ispupčenom vanjskom površinom

strojarstvo