struna tražilica

image shadow

turbina pomoćnoga stroja

turbina koja se upotrebljava za službe u kojima je glavni pogonski stroj parna turbina

strojarstvo

turbina turbopuhala

turbina koju pokreću ispušni plinovi

strojarstvo

turbinsko kućište

obočje turbine u kojemu se okreće rotor

strojarstvo

turbopuhalo

sklop turbine koju pokreću ispušni plinovi

strojarstvo

turbopumpa

radijalna i aksijalna pumpa koja djeluje po Eulerovim zakonima za turbostrojeve

strojarstvo

turbostroj

stroj sa stalnim protokom radnoga fluida u kojemu se dinamičkim djelovanjem rotirajućih lopatica energija predaje tomu fluidu ili se od njega oduzima

strojarstvo