struna tražilica

image shadow

veoma tvrda sadra

najmanje porozna i vrlo gusta sadra u kojoj se voda uklanja dodavanjem određenoga kemijskog sredstva poput kalcijeva klorida

dentalna medicina

vertikalna dimenzija okluzije

odnos koji je određen dodirom gornjih i donjih zuba ili nagriznih bedema u centričnoj okluziji

dentalna medicina

vertikalna razgradnja kosti

kosi gubitak visine potporne kosti zuba kojemu je baza smještena apikalno u odnosu na preostalu kost koja okružuje zub

dentalna medicina

vertikalni jezični mišić

unutarnji jezični mišić koji se proteže od jezičnoga hrpta do donje strane jezika

temeljne medicinske znanosti

vertikalni prijeklop

udaljenost između sjekutićnih bridova nasuprotnih prednjih zuba, gledano u vertikalnoj ravnini u položaju maksimalne interkuspidacije

dentalna medicina

verukozna leukoplakija

bijela oralna lezija kojoj se na površini nalaze višestruki bradavičasti izdanci koji mogu biti jako keratinizirani

dentalna medicina

vestibuloplastika

pretprotetički kirurški tretman kojim se produbljuje vestibularna brazda da bi se dobilo bolje ležište za zubnu protezu

dentalna medicina

vezica

nabor sluznice koji povezuje usno ili jezik sa zubnim ležištem ili s usnom šupljinom

temeljne medicinske znanosti

vezivna čahura žlijezde slinovnice

ovojnica vezivnoga tkiva koja obavija velike žlijezde slinovnice

temeljne medicinske znanosti

vezivni čvorić

eflorescencija usne sluznice iznad razine epitela koja zahvaća vezivno tkivo

dentalna medicina