struna tražilica

image shadow

hibridizacija dentina

proces prožimanja demineralizirana dentina smolom, pri čemu se ostvaruje mikromehanička retencija

dentalna medicina

hibridna proteza

potpuna proteza poduprta i zadržana prečkom ili teleskopskom krunicom

dentalna medicina

hibridni kompozit

kompozitni materijal koji spaja čestice punila dimenzija 0,01 – 0,1µm s većim česticama te ima bolja mehanička svojstva i manji koeficijent toplinske ekspanzije od mikropunjenoga kompozita

dentalna medicina

hibridni sloj

sloj koji se stvara na dentinskoj površini i uključuje smolu, demineralizirani i adhezivno tretirani dentin, kolagenu mrežu i dentinske tubule

dentalna medicina

hidantoin

lijek koji se oralno primjenjuje u liječenju epilepsije

temeljne medicinske znanosti

hidrofilan

koji privlači vodu

dentalna medicina

hidrofoban

koji odbija vodu

dentalna medicina

hidrokoloid

elastični materijal koji se upotrebljava za uzimanje otisaka

dentalna medicina

hidroksiapatit

kristalna sol kalcijeva fosfata koja je temeljni sastojak anorganske građe koštanoga tkiva i tvrdih zubnih tkiva

temeljne medicinske znanosti

higijenski kut

kut koji tvori oralna ploha bočnoga međučlana i okluzijska ravnina

dentalna medicina