struna tražilica

image shadow

bezglasnost

potpun gubitak glasa uz sačuvan šapat

temeljne medicinske znanosti

bidentalni

koji zahvaća dva zuba

dentalna medicina

bifosfonati

skupina lijekova koja se upotrebljava radi sprečavanja gubitka koštane mase

temeljne medicinske znanosti

bifurkacija zuba

mjesto na višekorijenskome zubu na kojemu počinje račvanje korijena

dentalna medicina

bijela pruga

anatomska varijacija obrazne sluznice koju obilježuju prugolika zadebljanja na obraznoj sluznici u zagriznoj ravnini postranih zuba

dentalna medicina

bijela tvar

bijeložuta meka naslaga uz rub gingive koja ne prianja na površinu zuba i može se odstraniti mlazom vode, a posljedica je loše oralne higijene

dentalna medicina

bijeli spužvasti madež

autosomno dominantna bolest koja je na usnoj sluznici obilježena simetričnim bijelim mekanim asimptomatičnim zadebljanjem obrazne sluznice

dentalna medicina

bikuspidacija

razdvajanje zubne krune i pripadajućih korijena na dva jednaka dijela

dentalna medicina

bilo

dijagnostičko ili prognostičko sredstvo koje nastaje naizmjeničnim proširivanjem i sužavanjem arterijskih stijenka

temeljne medicinske znanosti

bimaksilarna dentoalveolna protruzija

izbočenost sjekutića obiju čeljusti

dentalna medicina