struna tražilica

image shadow

poliranje u bubnju

poliranje djelovanjem metalnih ili keramičkih kuglica u rotirajućemu bubnju bez primjene abraziva

strojarstvo

poliuretanska smola

umjetna smola nastala reakcijom izocijanata sa spojevima koji sadržavaju reaktivne hidroksilne skupine

kemijsko inženjerstvo

poluautomatsko elektroprevlačenje

elektroprevlačenje pri kojemu se automatskim uređajem obavlja elektroprevlačenje, dok se postupci predobradbe i naknadne obradbe obavljaju ručno

strojarstvo

polučlanak

elektroda elektrokemijskoga članka uronjena u elektrolit

kemijsko inženjerstvo

polureakcija

elektrokemijska reakcija u polučlanku

kemijsko inženjerstvo

poluvodički polarizacijski članak

zapornik istosmjerne struje koji sadržava poluvodičke elemente

kemijsko inženjerstvo

pomoćna anoda

dodatna anoda koja se upotrebljava tijekom elektronanošenja radi postizanja željene raspodjele debljine prevlake

strojarstvo

pomoćna katoda

elektroda koja je električno spojena s metalnim predmetom koji se prevlači postavljena tako da preuzima višak struje koji bi inače prouzročio stvaranje predebele prevlake na određenome dijelu površine toga predmeta

strojarstvo

popravak

vraćanje predmeta u prihvatljive uvjete obnovom, zamjenom ili poboljšanjem istrošenih, oštećenih ili oslabljenih dijelova

građevinarstvo

porna otopina

otopina koja se nalazi u porama betona

građevinarstvo