struna tražilica

image shadow

armatura

skup čeličnih šipaka, užadi ili žica koje se ugrađuju u beton i sprežući se s njim tvore armirani beton

građevinarstvo

armaturni čelik

slitina željeza i ugljika normirana profila koja se upotrebljava kao armatura

građevinarstvo

armirani beton

složeni građevni materijal dobiven sprezanjem betona i armature

građevinarstvo

armirano tlo

tlo u kojemu ugrađena armatura preuzima vlačna naprezanja

građevinarstvo

atmosferska korozija

korozija prouzročena korozivnim djelovanjem Zemljine atmosfere

kemijsko inženjerstvo

atmosferska zona

dio djelomično uronjene konstrukcije koji je izložen atmosferskim utjecajima

kemijsko inženjerstvo

austenit

nemagnetska čvrsta otopina željezova karbida ili ugljika u željezu koja ima kristalnu građu u obliku plošno centrirane kubne rešetke

temeljne tehničke znanosti

austenitni nehrđajući čelik

nehrđajući čelik austenitne građe koji sadržava 17 % – 25 % kroma i 8 % – 20 % nikla

temeljne tehničke znanosti

autokatalitičko prevlačenje

elektronanošenje metalne prevlake nadziranom kemijskom redukcijom ubrzanom katalitičkim djelovanjem metala ili slitine koji se nanose

strojarstvo

automatsko elektroprevlačenje

postupak elektroprevlačenja pri kojemu se elektroprevlačenje, postupci predobradbe i nakandne obradbe te prijenosa metalnoga predmeta obavljaju automatski

strojarstvo