struna tražilica

image shadow

Venera

unutrašnji planet Sunčeva sustava i drugi po redoslijedu udaljenosti od Sunca

fizika

Venturijeva cijev

cijev sužena na jednome dijelu u kojemu se tlak smanjuje, a brzina povećava kada kroz nju protječe tekućina

fizika

vertikalni hitac

gibanje čestice koja je izbačena početnom brzinom u polju sile teže vertikalno prema gore ili prema dolje

fizika

vezano stanje

sustav dvaju ili više tijela koji je ograničen na dio prostora

fizika

vibracijska energija molekule

kvantizirana energija koja je posljedica približno harmonijskoga titranja dvoatomne molekule, ovisna je o osnovnoj kružnoj frekvenciji i o kvantnome broju

fizika

vibracijski stupanj slobode

stanje sustava koji ima harmonijsku potencijalnu energiju i kinetičku energiju zbog titranja

fizika

vidljiva svjetlost

dio elektromagnetskoga spektra na koji je osjetljiva mrežnica ljudskoga oka

fizika

vidna oštrina

sposobnost oka da razlikuje dvije bliske točke

fizika

vidni kut

kut pod kojim se iz žarišne točke leće ljudskoga oka vidi slika predmeta koju stvara neki optički uređaj

fizika

vijčana os

simetrijski element koji je kombinacija rotacijske osi 2., 3., 4. odnosno 6. reda i translacije za 1/2, 1/3, 1/4 odnosno 1/6 periodičnosti uzduž te osi

fizika