struna tražilica

image shadow

termistor

poluvodički otpornik čiji se otpor mijenja s temperaturom

fizika

termočlanak

uređaj sastavljen od dviju vodljivih žica koje su načinjene od različitih metala ili metalnih slitina spojenih na krajevima, a služi za mjerenje velikih razlika temperature

fizika

termodinamička temperatura

skalarna veličina, jedna od sedam osnovnih veličina u sustavu SI, karakteristično svojstvo makroskopskih sustava u toplinskoj ravnoteži

fizika

termodinamički proces

proces u kojemu se mijenjaju makroskopske veličine koje opisuju stanje sustava i pri kojemu dolazi do prijenosa energije

fizika

termodinamika

grana fizike koja se bavi izmjenom topline i mehaničkoga rada između sustava i okoline te drugim zakonitostima pretvorbe i prijenosa energije, posebno u plinovima

fizika

termoluminiscencija

luminiscencija prouzročena dovođenjem topline i porastom temperature te pobuđenjem elektrona lokaliziranih blizu defekata u kristalu

fizika

termoluminiscentni dozimetar

dozimetar zračenja na osnovi termoluminiscencije

interdisciplinarne prirodne znanosti

termometar

uređaj za mjerenje temperature utemeljen na promatranju nekoga termometrijskog svojstva koje se mijenja s temperaturom

fizika

termometrija

eksperimentalna grana fizike koja se bavi mjerenjima temperature tvari i uzoraka

fizika

termometrijska točka

karakteristična točka u faznome dijagramu neke tvari koja služi kao referentna vrijednosti za neku temperaturnu ljestvicu

fizika