struna tražilica

image shadow

nekonzervativna sila

sila za koju pri gibanju čestice po zatvorenoj krivulji rad nije jednak ništici

fizika

nelinearna elastična deformacija

deformacija koja se ne može opisati Hookeovim zakonom

fizika

nelinearna optika

grana optike koja istražuje optičke pojave u sredstvima s nelinearnim odnosom između električnoga polja i vektora polarizacije

fizika

nelinearnost

odnos dviju veličina u fizici koje nisu razmjerne, nego jedna o drugoj ovise kvadratično, sinusno ili u obliku koje druge složenije funkcije

fizika

nenjutnovska tekućina

tekućina čija ovisnost tangencijalnoga naprezanja o gradijentu promjene brzine u smjeru koji je okomit na djelovanje sile nije linearna, a može ovisiti i o temperaturi

fizika

neobrativost

svojstvo procesa da se ne može vratiti u prvobitno stanje

fizika

neodimijski magnet

magnet napravljen od neodimija, željeza i bora čija je gustoća magnetskoga toka reda veličine jednoga tesle

fizika

neodređeni integral

integral čije rješenje nije jednoznačno, nego mu se može pribrojiti konstanta bilo koje vrijednosti

matematika

neomski otpor

električni otpor za koji ne vrijedi linearna ovisnost između napona i struje izražena Ohmovim zakonom

fizika

neparnost

svojstvo valne funkcije da mijenja predznak pri promjeni predznaka svih prostornih koordinata koje opisuju sustav

fizika