struna tražilica

image shadow

magnon

kvant spinskoga vala u feromagnetu i antiferomagnetu

fizika

Magnusov učinak

pojava pri gibanju brzo rotirajućega tijela kroz realni fluid koja se iskazuje naglim skretanjem tijela od početnoga pravca gibanja

fizika

makromolekula

molekula s vrlo velikim brojem atoma spojenih u lančastu ili prostornu strukturu

fizika

maksimalna dopuštena doza

preporučena gornja granica apsorbirane doze ionizirajućega zračenja koju neka osoba ili organ smije primiti u određenome vremenskom intervalu

fizika

maksimalni termometar

termometar za mjerenje najviše temperature u nekome razdoblju

fizika

maksimum u povratnoj difrakciji

difrakcijski maksimum pri Braggovu kutu većem od 60 stupnjeva

fizika

maksvel

jedinica sustava CGS za magnetski tok

fizika

mala poluos elipse

manja od dviju poluosi eliptične staze po kojoj se planeti gibaju oko Sunca

fizika

malokutna granica između kristalita

granica između kristalita u polikristalnome uzorku čija se međusobna kristalna orijentacija razlikuje za manje od 15 stupnjeva

fizika

Malusov zakon

zakon koji povezuje intenzitet upadne polarizirane svjetlosti dobivene s pomoću polarizatora s intenzitetom svjetlosti propuštene kroz analizator

fizika