struna tražilica

image shadow

Lymanov niz

niz linija u spektru zračenja vodikova atoma koje nastaju prijelazom u stanje s glavnim kvantnim brojem n = 1

fizika

Ljapunovljev eksponent

eksponent koji za neku varijablu opisuje porast odstupanja između dvaju, u početnome trenutku gotovo istovjetnih, stanja kaotičnoga sustava

fizika

ljudsko oko

ljudski organ vida, optički sustav u kojemu je najvažniji dio konvergentna leća, koja stvara sliku na mrežnici na kojoj se slika pretvara u električne impulse

fizika