struna tražilica

image shadow

holografija

metoda proizvodnje i reprodukcije trodimenzijskih slika primjenom koherentne laserske svjetlosti

fizika

hologram

trodimenzijska prostorna slika objekta koja je snimljena metodama holografije

fizika

homogena smjesa

smjesa mikrometarskih i manjih zrna dviju ili više kristalnih ili amorfnih faza pomiješanih tako da su u malome obujmu materijala podjednako zastupljena zrna svake faze

fizika

Hookeov zakon

zakon koji tvrdi da je relativna promjena dimenzije nekoga elastičnog čvrstog tijela pod djelovanjem sile razmjerna naprezanju

fizika

horizont događaja

granična ploha oko crne rupe gdje brzina oslobađanja postaje jednaka brzini svjetlosti u vakuumu

fizika

horizontalni hitac

gibanje čestice koja je izbačenahorizontalno početnom brzinom u polju sile teže

fizika

horror vacui

staro vjerovanje da priroda ne dopušta prazan prostor

fizika

Hubbleov parametar

stalni omjer brzine udaljavanja galaksija i njihove udaljenosti

fizika

Hubbleov svemirski teleskop

najveći optički teleskop u Zemljinoj orbiti

fizika

Hubbleov zakon

zakon prema kojem je brzina udaljavanja dviju dalekih galaksija razmjerna njihovoj međusobnoj udaljenosti

fizika