struna tražilica

image shadow

granični kut loma

upadni kut zrake svjetlosti koja iz optički gušćega sredstva prelazi u optički rjeđe sredstvo u kojemu se lomi pod kutom od 90°

fizika

granični sloj

tanak sloj fluida uz stijenku s kojom je u dodiru

fizika

granularni materijal

tvar sastavljena od nakupina odvojenih čvrstih makroskopskih čestica većih od jednoga mikrometra

fizika

gravitacija

temeljno međudjelovanje u prirodi koje je iskazano privlačnom silom među tijelima koja imaju masu

fizika

gravitacijska konstanta

konstanta u općemu zakonu gravitacije

fizika

gravitacijska potencijalna energija

potencijalna energija koju ima tijelo određene mase zbog djelovanja gravitacijske sile

fizika

gravitacijska praćka

učinak praćke primijenjen pri djelovanju gravitacijske sile na svemirsku probu

fizika

gravitacijska sila

privlačna osnovna sila koja je usmjerena od jednoga tijela prema drugome tijelu, razmjerna je masama, a obrnuto razmjerna kvadratu uzajamne udaljenosti među tijelima

fizika

gravitacijski crveni pomak

pomak spektralnih linija dalekih zvijezda prema crvenome dijelu spektra

fizika

gravitacijski val

poremećaj u zakrivljenosti prostorvremena koji se širi brzinom svjetlosti

fizika