struna tražilica

image shadow

vlaknasta kaša

suspenzija celuloznoga vlakna ili drvenjače i vode

temeljne tehničke znanosti

voda

kemijski spoj iz skupine oksida koji čine dva atoma vodika i jedan atom kisika

kemija

voda iz sekcije za prešanje

tekućina koja se odvaja u sekciji za prešanje stroja za papir i koja se vraća u pripremu usitnjene vlaknaste kaše

kemijsko inženjerstvo

vodena kupelj

laboratorijska naprava za zagrijavanje s pomoću vodene pare

kemija

vodena sisaljka

laboratorijska naprava za osiguravanje vakuuma prilikom filtracije

kemija

vodeni znak

oznaka vidljiva zbog utiskivanjem preinačene strukture papira

temeljne tehničke znanosti

vodič

tvar koja dobro provodi električnu struju

kemija

vodik

kemijski element atomskoga broja 1

kemija

vodikova elektroda

redoks-elektroda koja se u kombinaciji sa zasićenom kalomelnom elektrodom rabi za određivanje aktiviteta vodikovih iona u osobito čistim otopinama i za vrlo točna mjerenja

kemija

vodikova veza

privlačno međudjelovanje između vodikova atoma jedne i elektronegativnoga atoma iste ili druge molekule

kemija